תפריט

הטמעת תרבות וערכים

פרויקטים נוספים

הפקת מגזין עובדים למגוון חברות

שיתוף כלל עובדי החברה במידע שוטף על פעילות עתידית וחוויות מפעילות שהתרחשה בחברה עסקית וחברתית.

הטמעת תרבות וערכים

הטמעת תרבות איכות בארגון מהווה צורך חשוב עבור ארגון יצרני בפרט וכל ארגון בכלל.  כן אפילו אצלנו בבית, הערכים הם חלק מחיינו השוטפים.

פרויקט מעבר בניין

אנו מבינים שרתימת העובדים והמנהלים תסייע בהעלאת שביעות הרצון ותקדם מעבר יעיל וחזרה קלה לשגרת עבודה

הטמעת תרבות איכות בארגון מהווה צורך חשוב עבור ארגון יצרני בפרט וכל ארגון בכלל. כן אפילו אצלנו בבית, הערכים הם חלק מחיינו השוטפים.

למה תרבות של איכות חשובה לנו?

Company with a highly developed culture of quality spends, on average $350, million less annually fixing mistakes than a company with poorly developed one

Harvard Business Review –April 2014

ומהבנה זו יצאנו לדרך. המטרות שלנו היו:

  • הכניית האיכות כערך
  • חיזוק המחויבות האישית לאיכות
  • שיפור ביצועי האיכות של העובדים והמנהלים באמצעות:

– העלאת רף המודעות לאיכות
– הנעה לשינוי התנהגות

ובפועל, תקשורת הפנים שביססנו סייעה ל:

  • ביסוס כלי שיח חדשים בנושא האיכות להעלאת המודעות
  • ביסוס שיח איכות בסדר היום
  • העצמת מנהלים באמצעות סדנאות והכשרות
  • הקשבה ודיאלוג בין מנהלים ועובדים, קולגות ועוד
  • הטמעת התנהגויות כחלק משגרת יום

בשורה התחתונה….

  • שינוי ב-being – תרבות איכות חזקה
  • שינוי ב-doing – התנהגות מחויבת לשמירה על איכות