תפריט

הפקת מגזין עובדים למגוון חברות

פרויקטים נוספים

פרויקט מעבר בניין

אנו מבינים שרתימת העובדים והמנהלים תסייע בהעלאת שביעות הרצון ותקדם מעבר יעיל וחזרה קלה לשגרת עבודה

הטמעת תרבות וערכים

הטמעת תרבות איכות בארגון מהווה צורך חשוב עבור ארגון יצרני בפרט וכל ארגון בכלל.  כן אפילו אצלנו בבית, הערכים הם חלק מחיינו השוטפים.

הפקת מגזין עובדים למגוון חברות

שיתוף כלל עובדי החברה במידע שוטף על פעילות עתידית וחוויות מפעילות שהתרחשה בחברה עסקית וחברתית.

הפקת מגזין עובדים למגוון חברות שמטרותיו:

חיזוק מותג החברה פנים ארגונית, ערכים, יוזמות וכו’.
עידוד מחוברות עובדים והנעתם באמצעות שילוב כתבות:

  • שיתוף במימוש אסטרטגיית החברה, תוצאות עסקיות, מהלכים ויוזמות
  • כתבות על “עובדים אמיתיים” ולא רק כתבות הנהלה ברמה גבוהה

העברת מסר עקבי ואחיד לכל העובדים בצורה ויזואלית מעניינת.
שיתוף כלל עובדי החברה במידע שוטף על פעילות עתידית וחוויות מפעילות שהתרחשה בחברה עסקית וחברתית.
כלי תקשורת בעל נגישות גבוהה אפילו בלחץ הזמן, כל עובד יכול לקרוא אותו בהפסקת קפה, בזמן נסיעות עבודה, בבית ועוד