תפריט

נופר רומי

הצוות המוביל

ניצן היימן

מנהלת לקוחות תקשורת פנים ארגונית

ד”ר אלי לניאדו

יו"ר קבוצת לניאדו

אסף לניאדו

מנכ"ל קבוצת לניאדו

דודי פרנקל

הנהלת חשבונות וניהול המשרד

נופר רומי

מנהלת לקוחות

ליעד וקנין

סמנכ"ל לקוחות